TERMİNALOGİYA

TERMİNALOGİYA

Bu bölmədə marketinq sahəsi üzrə terminlərin izahı verilmişdir. Bölmənin daim yenilənməsi nəzərdə tutulur.

 

ATL – (above the line) – marketinqdə birbaşa reklamı ifadə edir.

Average price – məhsulun orta qiyməti

Ambient media –  qeyri standard reklam daşıyıcıları. Misal üçün dayanacaqda olan skamyalar və s.